Superpočítač

Supercomputer of Raspberry Pi

Raspberry Pi je počítač, ktorý sa môže pochváliť minimalistickými rozmermi a aj veľmi malou spotrebou. Čo sa ale stane, ak ich na hromadu naskladáte viac? A čo ak tá hromada nebude len taká nejaká chaotická? Nuž, zrazu je z toho superpočítač....aj keď len malý.

Raspberry Pi Pentakonal Supercomputer

Spoločnosť Resin.io sa venuje špecifickému vývoju sieťových a serverových aplikácií. No a pre potreby testovania svojho API si jeden takýto superpočítač postavili. Má 120 Raspberry Pi a autori ho volajú Beštia 'The Beast'. Každé z Pi zároveň nesie 2.8" Adafruit PiTFT displej a celé je to namontované na drevených paneloch. Na zadnej strane sa nachádza sieťová a napájacia infraštruktúra. Desať USB Hub-ov a desať Eternetových switch-ov. Celé to poháňa ATX zdroj Corsair CX750. Z osobnej skúsenosti musím povedať, že toto nebola práve šťastná voľba.

Raspberry Pi Pentakonal SupercomputerRaspberry Pi Pentakonal Supercomputer

Superpočítač pozostáva z piatich nezávislých cluster-ov každý po 24 Raspberry Pi. Spája ich len napájanie a sieťové prepojenie. Ich činnosť može byť podľa potreby nezávislá na ostatných. Každý z cluster-ov má vlastnú dosku, takže celá zostava môže byť zložená do päťuholníkového tvaru. Montáž trvala 9 dní.

Raspberry Pi Pentakonal Supercomputer

Firma sa rozhodla, že si toto dielo nenechá len pre seba a sprístupní ho verejnosti. A tak na svojom webe vyzývajú aby im čitatelia posielali nápady, ako by sa dal takýto cluster využiť aj inak ako na testovanie schopností ich API. Najlepšie nápady potom naprogramujú, zdrojový kód zverejnia pod Open Source licenciou a o výsledku napíšu vo svojom blogu.

 

Zdroj: Resin.io