Statická IP adresa na Raspberry Pi

Dnes som sa rozhodol venovať trochu 'ťažšej' téme. Od verzie Raspbian Wheezy vydanej 5.5.2015 je totiž pridelenie statickej IP adresy pre Raspberry Pi trochu iné (nechcem napísať rovno zložitejšie, lebo to nie je) ako tomu bolo v predošlích verziách. Môže za to novo použitý DHCP klient DHCPCD. Jedná sa o asi najlepšieho klienta s otvoreným zdojovým kódom. Vcelku mi dalo zabrať, kým som našiel na sieti ako na to. Väčšina odkazov smeruje na starý spôsob za pomoci editácie /etc/network/interfaces. Ak by ste tento spôsob ale použili na nových Raspbian-och dopadlo by to tak trochu schizofrenicky pridelením dvoch IP adries na jedno rozhranie. Jednej statickej a jednej dinamickej. Má to dosť nežiadúce nasledky v podobe signifikantného spomalenia špeciálne na USB WiFi zariadeniach ale aj ako bezpečnostné riziko. Pre úplnosť ale uvediem obidva postupy. Nebudem ale rozpisovať detailne všetko od A do Z. Predpokladám, že ten, kto používa konzolu na Linuxe asi vie niečo o sieťach. Ak nie, pomôže strýko Google, alebo dole priložené odkazy na zdroje.

Postup č.1 (staršie verzie)

Upravte súbor /etc/network/interfaces následovne:

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.6
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Postup č.2

Upravte súbor /etc/dhcpcd.conf pridaním nasedujúcej časti na koniec súboru:

# Custom static IP address for eth0.
interface eth0
static ip_address=192.168.0.6/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1

Samozrejme v oboch prípadoch je potrebné reštartovať sieťovú službu, no najlepšie je reštartnúť pre istotu celé Pi.

sudo shutdown -r now

A ako som sľúbil prikladám aj zdroje:

sizious.com 
thepihut.com