Kopimashin

Kopimashin

Dnes trochu na filozofickú nôtu. Keď pred istým časom úrady ukončili činnosť známeho torrentového indexu The Pirate Bay začalo sa v rámci súdnych obhajob jeho hlavných aktérov vyhodnocovať akú to vlastne finančnú újmu 'úbohe' vydavateľstvá a produkčné spoločnosti touto činnosťou utrpeli. A v podstate sa dodnes zástancovia a odporcovia nevedia dohodnúť, ako ju vyčísliť. Vydavatelia ju jednoducho vykalkulovali vynásobením priemernej prevádzky indexového portálu a priemernej ceny albumu, či filmu. Vôbec sa nezaoberali faktom, že množstvo ľudí, ktorí si takto dielo sťahujú by si ho za finančnú protihodnotu nikdy nekúpili, lebo im to proste nestojí za to. Nebudem tu teraz polemizovať nad tým, či vôbec niektoré z týchto diel majú hodnotu, ktorú vydavateľstvo prilepilo na ich obálku. To je vec názoru každého individuálne.

Peter Sunde, jeden z hlavných protagonistov torrentového indexu The Pirate Bay sa snaží dlhodobo diskreditovať práve sposob, akým vydavateľstvá svoju stratu kalkulujú. A práve na tento účel vytvoril počítač, ktorý každú sekundu vytvorí 100 kópií piesne 'Crazy' od Gnarls-a Barkley-ho. čo v praxi znamená viac ako 8 miliónov kópií denne a podľa metodiky použitej Petrovými odporcami teda stratu približne 10 miliónov amerických dolárov.

Počítač sám o sebe je súčasťou umeleckého diela, ktoré autor vytvoril na povzbudenie diskusie o hodnote digitálnych kópií pre nadchádzajúcu výstavu. "Chcem poukázať na absúrdnosť procesu priraďovania hodnoty digitálnej kópii. Stroj je postavený veľmi hrubo a zároveň otvorene k faktu, že nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre priemysel." Povedal Peter pre TF "Ale podľa ich rétoriky a myslenia by ich mal priviesť k bankrotu. Chcem fyzicky dokázať - a vo svojej podstate veľmi elegantne - , že priraďovanie cenovky kópii je bezpredmetné."

Kopimashin fyzicky vytvára kópie pesničky, ale zároveň ju posiela na /dev/null, čo v praxi znamená, že nie sú trvalo uchovávané. Tým chce dokázať, že miliardy dolárov v stratách, ktoré sú The Pirate Bay pripisované sú vlastne iba virtuálne a fiktívne, rovnako ako číslo zobrazované na displeji pripevnenom na jeho počítač. Ide vlastne o upriamenie pozornosti na nezmyselnosť s akou produkčné spoločnosti prisudzujú digitálnym kópiám cenu a na fakt, že ekonomika predaja sa od čias vinylových platní rapídne zmenila, no vydavateľstvá sa odmietajú prispôsobiť, lebo im to takto vyhovuje.

Peter Sunde priznal, že momentálne pracuje na vytvorení 13 Kopimashin počítačov, ktoré plánuje vystaviť na rôznych podujatiach a možno dôjde aj na ich komerčný predaj. Zároveň podal aj prihlášku do Guinnesovej Knihy Rekordov, ktorú predstavitelia združenia momentálne preverujú.

A prečo sa tým zaoberá PiCOBot? Nuž Kopimashin totiž nie je nič iné, ako Raspberry Pi s LCD displejom a program napísaný v Python-e.

Zdroj: Techworm.net